Làng Nướng Cây Bưởi 6

     

Làng Nướng Cây Bưởi 6 cần tuyển dụng nhân sự với công việc ổn định, thu nhập hấp dẫn, làm việc hưởng theo chế độ của công ty.